ΜΙΚΡΗ

ΜΙΚΡΗ

Custom Palette Eye Shadow x 2

2 ΣΚΙΕΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤH, ΕΥΧΡΗΣΤΗ

31,00€

Custom Palette Eye Shadow x 4

4 ΣΚΙΕΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤH, ΕΥΧΡΗΣΤΗ

59,00€

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΕΣΑΙΑ

Custom Palette Blush x 6

3 ΜΕΓΑΛΑ INSERTS, 2 ΡΟΥΖ ΣΤΟ ΚΑΘΕΝΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤH, ΕΥΧΡΗΣΤΗ

136,00€

Custom Palette Eye Shadow x 6

6 ΣΚΙΕΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤH, ΕΥΧΡΗΣΤΗ

89,00€

ΜΕΓΑΛΗ

ΜΕΓΑΛΗ

Custom Palette Eye Shadow x 15

15 ΣΚΙΕΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤH, ΕΥΧΡΗΣΤΗ

215,50€

Custom Palette Eye Shadow x 30

30 ΣΚΙΕΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤH, ΕΥΧΡΗΣΤΗ

423,00€