Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης

1. Γενικές Διατάξεις

1.1. Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις πώλησης («Όροι και Προϋποθέσεις») ισχύουν για την προσφορά και την πώληση προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας (www.maccosmetics.gr) («Ιστοσελίδα»).
1.2. Για να δύνανται να αγοράσουν προϊόντα οι καταναλωτές στην Ιστοσελίδα θα πρέπει: (α) να είναι τουλάχιστον 18 ετών ή, αν ανήλικοι, να έχουν λάβει δεόντως γονική συναίνεση και (β) να είναι καταναλωτές, ήτοι φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για σκοπούς άσχετους με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική και επαγγελματική τους δραστηριότητα.
1.3. Η παρούσα σύμβαση θα εκτελείται στα ελληνικά και θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
1.4.Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την υποβολή της παραγγελίας σας σε εμάς. Αυτοί οι όροι σας δηλώνουν ποιοι είμαστε, πώς θα παρέχουμε προϊόντα σε εσας, πώς εσείς και εμείς μπορεί να αλλάξουμε ή να τερματίσουμε τη σύμβαση, πώς να ενεργήσετε σε περίπτωση προβλήματος και άλλες σημαντικές πληροφορίες. Εάν νομίζετε ότι υπάρχει λάθος σε αυτούς τους όρους [ή απαιτείτε οποιεσδήποτε αλλαγές], παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε.

2. Ταυτότητα του Προμηθευτή

2.1. Προμηθευτής είναι η Estee Lauder Hellas Α.Ε., μια ελληνική εταιρεία, με έδρα στη διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 48, 11528 Αθήνα, Ελλάδα, ΑΦΜ 099877197 και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 4025101000.
2.2. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς καλώντας το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο (+30) 210 6595700 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 15 κατωτέρω.

3. Προϊόντα

3.1. Πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα, και παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3.2. Θα λάβουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές, οι φωτογραφίες των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι σωστές κατά το χρόνο που οι σχετικές πληροφορίες εισήχθησαν στο σύστημα. Ωστόσο, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν εγγυόμαστε ότι οι εν λόγω λεπτομέρειες, περιγραφές, φωτογραφίες των προϊόντων είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, ενημερωμένες, ή αλάνθαστες.
3.3. Τα προϊόντα που περιγράφονται στην Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε δείγματα αυτών μπορούμε να παρέχουμε στον πελάτη, είναι μόνο για προσωπική χρήση. Οι πελάτες δεν μπορούν να πωλούν ή να μεταπωλούν οποιοδήποτε από αυτά τα προϊόντα ή δείγματα αυτών. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατόπιν προειδοποίησης, να ακυρώσουμε ή να μειώσουμε την ποσότητα οποιονδήποτε προϊόντων ή δειγμάτων πρόκειται να παραδοθούν στον καταναλωτή τα οποία, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μπορεί να οδηγήσουν στην παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

4. Τιμές

4.1. Όλες οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ στους τρέχοντες συντελεστές και εκφράζονται σε Ευρώ. Αν ο συντελεστής ΦΠΑ μεταβληθεί μεταξύ της ημερομηνίας της παραγγελίας σας και της ημερομηνίας που σας παρέχουμε το προϊόν, θα αναπροσαρμόσουμε το ποσοστό του ΦΠΑ που θα καταβάλλετε, εκτός και αν έχετε ήδη καταβάλλει το τίμημα για το προϊόν στο σύνολό του πριν η αλλαγή του συντελεστή ΦΠΑ τεθεί σε ισχύ. Τα έξοδα αποστολής θα πρέπει να προστίθενται στην τιμή των προϊόντων και να αναγράφονται ξεχωριστά στη φόρμα παραγγελίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε επίσης την ενότητα Αποστολών της Ιστοσελίδας.
4.2. Ελέγχουμε τακτικά ότι όλες οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι σωστές, ωστόσο, δε μπορούμε να εγγυηθούμε την έλλειψη σφαλμάτων. Σε περίπτωση εντοπισμού ενός προφανούς σφάλματος στην τιμολόγηση ενός προϊόντος, θα προσφέρουμε στον καταναλωτή την ευκαιρία να προμηθευτεί το προϊόν στη σωστή τιμή ή να ακυρώσει την παραγγελία.

5. Υποβολή Παραγγελίας

5.1. Ο πελάτης θα λαμβάνει καθοδήγηση στη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας μέσα από μια σειρά από απλές οδηγίες στην Ιστοσελίδα.
5.2. Για να υποβάλλει μια παραγγελία, ο πελάτης θα πρέπει να πληκτρολογήσει την ποσότητα του προϊόντος που επιθυμεί να αγοράσει. Μία παραγγελία δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 4 τεμαχίων από το ίδιο προϊόν ή των 14 τεμαχίων συνολικά, ανά πελάτη και ανά παραγγελία. Υπάρχει ένα όριο ανώτατης αγοράς 1.000 Ευρώ ανά παραγγελία. Ειδικοί περιορισμοί ενδέχεται να ισχύσουν όσον αφορά τα ανώτατα όρια αγοράς για ορισμένες μεθόδους πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 8.2 κατωτέρω. Επιπρόσθετα, πρέπει επίσης να περιορίσουμε τις παραγγελίες μέχρι τρεις (3) ανά πελάτη, ανά ημέρα.
5.3. Ο πελάτης θα πρέπει να κάνει κλικ στο «Προσθήκη Στο Καλάθι» για να τοποθετήσει το επιλεγμένο προϊόν στην επιθυμητή ποσότητα στο καλάθι αγορών του. Σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των αγορών ο πελάτης δύναται να αναθεωρήσει τα προϊόντα στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στην «Ολοκλήρωση Αγοράς» σε κάθε σελίδα. Ο πελάτης δύναται επίσης να αποθηκεύσει ένα προϊόν ως αγαπημένο, κάνοντας κλικ στο "μετακίνηση στα αγαπημένα" κάτω από τον τίτλο του προϊόντος. Το προϊόν στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην ενότητα των αγαπημένων του πελάτη στη σελίδα «Ο Λογαριασμός Μου». Για να αποκτήσει πρόσβαση στα αγαπημένα του ο πελάτης από οποιονδήποτε υπολογιστή, θα πρέπει να εγγραφεί ή να συνδεθεί με το λογαριασμό του.
5.4. Ο πελάτης θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη για να προχωρήσει στη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Ο πελάτης μπορεί πάντα να διορθώσει τυχόν λάθη στα στοιχεία που ο ίδιος έχει εισάγει, να αλλάξετε τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών, προσθέτοντας ή αφαιρώντας ένα ή περισσότερα προϊόντα από το καλάθι αγορών, ή να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και πριν την υποβολή της. Με την υποβολή μιας παραγγελίας, ο πελάτης αναγνωρίζει και δηλώνει ότι έχει διαβάσει όλες τις οδηγίες που παρέχονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς και αποδέχεται πλήρως τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ο πελάτης υποβάλλει μια παραγγελία για προϊόντα μέσω της Ιστοσελίδας κάνοντας κλικ στο κουμπί Υποβολή στο τέλος της διαδικασίας παραγγελίας.
5.5. Μετά την υποβολή μιας παραγγελίας, θα εμφανιστεί μια σελίδα Ευχαριστιών και ο πελάτης θα λάβει σύντομα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, το email που θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας θα περιέχει μια περίληψη των Όρων και Προϋποθέσεων, πληροφορίες για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των αγορασθέντων προϊόντων, λεπτομερή αναγραφή της τιμής και των μέσων πληρωμής, πληροφορίες για τις χρεώσεις παράδοσης, πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις μεθόδους για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 11 κατωτέρω, τη διεύθυνση στην οποία μπορούν να υποβληθούν παράπονα και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης και τις υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις.
5.6. Αν η επιβεβαίωση της παραγγελίας δε φτάσει εντός 24 ωρών μετά την υποβολή της, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο (+30) 210 6595700 για βοήθεια.
5.7. Ανταλλαγές ήδη παραγγελθέντων προϊόντων με άλλα προϊόντα δεν επιτρέπονται. Αν ο πελάτης επιθυμεί αλλαγή, θα πρέπει να ακυρώσει την αρχική του παραγγελία σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και να υποβάλλει νέα παραγγελία.
5.8. Εάν οι πελάτες έχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες κατά την υποβολή μιας παραγγελίας ή επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με προηγούμενη αγορά τους, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στο (+30) 2106595700 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: CustomerService@gr.maccosmetics.com. Για ταχύτερη εξυπηρέτηση, οι πελάτες καλούνται να έχουν διαθέσιμο τον αριθμό της παραγγελίας τους.

6. Υπηρεσία Συσκευασίας Δώρου

6.1. Χειριζόμαστε πάντα με ιδιαίτερη φροντίδα τις παραγγελίες. Θα χαρούμε να δημιουργήσουμε μια όμορφη συσκευασία δώρου. Παρέχουμε Υπηρεσία Συσκευασίας Δώρου με αντίτιμο από τους πελάτες στο πρόσθετο κόστος που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα.
6.2. Εάν ο πελάτης επιθυμεί η παραγγελία του να συσκευαστεί ως δώρο, θα πρέπει απλά να κάνει κλικ στην επιλογή «Συσκευασία Δώρου» κατά τη διάρκεια της «Ολοκλήρωσης Παραγγελίας».
6.3. Σε περίπτωση που μια παραγγελία για «Συσκευασία Δώρου» περιλαμβάνει περισσότερα από ένα προϊόντα, θα δημιουργήσουμε μια συσκευασία δώρου για όλα τα προϊόντα μαζί.

7. Κωδικοί Προσφοράς

7.1. Προκειμένου να εξαργυρώσουν έναν κωδικό προσφοράς, οι πελάτες πρέπει να εισάγουν τον κωδικό τους στο πεδίο «κωδικός προσφοράς» κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης παραγγελίας στην ιστοσελίδα. Οι κωδικοί προσφοράς κάνουν διάκριση μεταξύ κεφαλαίων-πεζών και πρέπει να πληκτρολογούνται ακριβώς όπως εμφανίζονται.
7.2. Όταν ένας κωδικός προσφοράς γίνεται αποδεκτός, η προσφορά θα πρέπει να εμφανίζεται στην «Ανασκόπηση Παραγγελίας».
7.3. Ένας μόνο κωδικός προσφοράς δύναται να χρησιμοποιηθεί ανά παραγγελία.

8. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

8.1. Οι πελάτες μπορούν να πληρώσουν για τα προϊόντα με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

(Α) Με Χρεωστική/ Πιστωτική/ Προπληρωμένη κάρτα. Οι αποδεκτοί τύποι καρτών είναι:

  • VISA
  • VISA ELECTRON
  • MASTERCARD
  • MAESTRO

Ειδικότερα, όσον αφορά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα που έχει εκδοθεί από
ελληνική τράπεζα, ενδέχεται να είναι διαθέσιμη η πληρωμή με άτοκες δόσεις, ανάλογα με
την πολιτική της κάθε τράπεζας. Εάν οι δόσεις γίνονται δεκτές από την τράπεζα, ισχύουν
τα ακόλουθα: (i) για 0-60 ευρώ έως τρεις (3) δόσεις, (ii) για 61-120 ευρώ έως έξι (6)
δόσεις, (iii) για 121 ευρώ και άνω έως δώδεκα (12) δόσεις.

(Β) Με αντικαταβολή. Αυτή η μέθοδος είναι διαθέσιμη για ανώτατο όριο παραγγελίας 500
ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις πληρωμές με αντικαταβολή.

(Γ) Με άμεση μεταφορά χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη (IRIS
Online Payments).

8.2. Όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και σε έγκριση από
τον εκδότη της πιστωτικής κάρτας. Αν ο εκδότης της κάρτας πληρωμής του πελάτη αρνείται ή,
για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιτρέπει πληρωμή σε εμάς, είτε εκ των προτέρων ή μετά την πληρωμή, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή μη παράδοση.
9. Ερωτήσεις για Παραγγελίες

9.1. Γενικά τα προϊόντα αποστέλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας, εκτός αν η αποστολή και η παράδοση στον πελάτη παρεμποδίζεται λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις αποστολές οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στο (+30) 210 6595700 ή μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: CustomerService@gr.maccosmetics.com.
9.2. Με ένα Λογαριασμό MAC, οι πελάτες μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση των πιο πρόσφατων παραγγελίες τους με μια επίσκεψη στην ενότητα «Κατάσταση Παραγγελίας» στη σελίδα «Ο Λογαριασμός μου». Αυτός είναι ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για τη λήψη των πιο πρόσφατων πληροφοριών σχετικά με τις παραγγελίες των πελατών.
9.3. Όταν ο πελάτης κάνει κλικ στη σελίδα «Κατάσταση Παραγγελίας», θα του ζητηθεί να συνδεθεί με το email και τον κωδικό εισόδου του. Μια σελίδα σύνοψης παραγγελίας θα παρέχει στον πελάτη λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα και τις προηγούμενες παραγγελίες του. Αφού μια παραγγελία αποσταλεί, θα εμφανιστεί και ο σχετικός αριθμός παρακολούθησης της αποστολής, εφόσον είναι διαθέσιμος. Οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση της παραγγελίας τους.
9.4. Ενίοτε, παραγγελίες ή τμήματα μιας παραγγελίας ακυρώνονται από το σύστημά μας για διάφορους λόγους. Ενδεικτικά, μερικοί λόγοι είναι οι εξής:
Προϊόν(-τα) μη διαθέσιμο(-α).
Αδυναμία στην επεξεργασία στοιχείων πληρωμής.
Αδυναμία παράδοσης στη διεύθυνση που παρέχεται.
Παραγγελία που έχει υποβληθεί διπλή φορά.
Ακύρωση μετά από αίτημα του πελάτη.
9.5. Αν μια παραγγελία ακυρωθεί, ο πελάτης θα λάβει ένα email που θα εξηγεί το λόγο για την ακύρωση. Οι πελάτες δε θα χρεωθούν για οποιεσδήποτε ακυρωμένες παραγγελίες. Αν ο πελάτης ενδιαφέρεται για την υποβολή νέας παραγγελίας ή αν ο πελάτης έχει απορίες για κάποια ακυρωμένη παραγγελία, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο (+30) 210 6595700 ή μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: CustomerService@gr.maccosmetics.com.

10. Αποστολή

10.1. Η επεξεργασία και παράδοση των παραγγελιών γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός αργιών). Οι παραγγελίες που υποβάλλονται Σάββατο και Κυριακή θα διεκπεραιώνονται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
10.2. Δεν είμαστε σε θέση να αποστείλουμε παραγγελίες σε Ταχυδρομικές Θυρίδες. Εάν μια παραγγελία δεν παραδίδεται εξαιτίας δικής σας αμέλειας (π.χ. δεν μας επιτρέπεται πρόσβαση στην ιδιοκτησία σας), ενδέχεται να χρεωθείτε πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από εμάς ως αποτέλεσμα. Εάν, παρά τις εύλογες προσπάθειές μας, δεν είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να ορίσουμε εκ νέου την παράδοση μπορούμε να τερματίσουμε τη σύμβαση.
10.3. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον πελάτη και αναγράφονται ξεχωριστά στη φόρμα παραγγελίας και στο δελτίο αποστολής. Δεν υπάρχουν έξοδα αποστολής για αγορές πάνω από το ποσό που μπορεί να δηλώνεται στην Ιστοσελίδα.
10.4. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της υποβολής της παραγγελίας από τον πελάτη, εκτός αν ενημερώσουμε τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μέσω email, εντός της ίδιας διάρκειας, για παραγγελθέντα προϊόντων που δεν είναι διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινά μη διαθέσιμων.

11. Δικαίωμα Υπαναχώρησης – Επιστροφή Προϊόντων

11.1. Έχουμε δεσμευτεί να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα καλύτερα καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται. Αν ο πελάτης αισθάνεται τα προϊόντα που έλαβε από εμάς δεν πληρούν αυτή την προσδοκία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να επιστρέψει τα προϊόντα, χωρίς να προσδιορίζει κανένα λόγο, εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που τα προϊόντα παρελήφθησαν από τον πελάτη.
11.2. 11.2. Πριν επιστρέψετε τα προϊόντα, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας με κλήση στο (+30) 210 6595700 (Δευτέρα-Παρασκευή 9πμ-6μμ) ή μέσω email στη διεύθυνση CustomerService@gr.maccosmetics.com, προκειμένου να σας καθοδηγήσουμε σε σχέση με η διαδικασία επιστροφής, να μας αναφέρετε τους λόγους επιστροφής ή να συζητήσουμε οποιοδήποτε άλλο θέμα επιθυμείτε σχετικά με την επιστροφή των προϊόντων.
11.3. Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία προτείνουμε ο πελάτης να ακολουθήσει τις οδηγίες των συνεργατών μας από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, οι οποίοι μπορούν να μεριμνήσουν ώστε η συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών να παραλάβει το πακέτο από εσάς και να το επιστρέψει στην αποθήκη μας.
11.4. Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης συμπληρώνοντας το Έντυπο Επιστροφής που εσωκλείεται στη συσκευασία της παραγγελίας και αποστέλλοντας τα προϊόντα μαζί με το συμπληρωμένο Έντυπο Επιστροφής σε εμάς εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο ίδιος απέκτησε τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση («σαν καινούρια») στην οποία παραδόθηκαν στον πελάτη, ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλίζει συγκεκριμένα ότι τα προϊόντα δεν έχουν αλλοιωθεί, τροποποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί.
11.5. Κατόπιν άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, αναλαμβάνουμε να επιστρέψουμε στον πελάτη το πλήρες τίμημα των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου του αρχικού κόστους αποστολής των προϊόντων στον πελάτη με την επιφύλαξη της παραγράφου 11.9) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα ενημερωθούμε για την απόφαση του πελάτη να επιστρέψει τα προϊόντα, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα θα αποστέλλονται πίσω συσκευασμένα, αχρησιμοποίητα και άθικτα, στο βαθμό που έχουν διατηρηθεί και χρησιμοποιηθεί με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή (και μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων) ή ο πελάτης θα αποδεικνύει τέτοια αποστολή. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να επιστρέψει τα προϊόντα με τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών μας, ακολουθώντας τις οδηγίες της ομάδας εξυπηρέτηση πελατών, το κόστος της επιστροφής θα διαμορφώνεται στα ποσά που ορίζονται στην παράγραφο 11.6 και θα αφαιρείται από το ποσό που είναι να επιστραφεί στον πελάτη σύμφωνα με την παράγραφο 11.6. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο πελάτης θα αναλαμβάνει το κόστος αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων.
11.6. Αν ο πελάτης επιστρέφει προϊόντα για λόγους άλλους από ελαττώματα στα προϊόντα, ή ελλείψεις ή λάθη στην παράδοση, θα πρέπει να αναλάβει το κόστος αποστολής των προϊόντων πίσω σε εμάς. Εάν η επιστροφή γίνει μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας courier, το κόστος αποστολής για την επιστροφή θα αφαιρείται από το τελικό ποσό προς επιστροφή/ πίστωση στον πελάτη. Το ποσό που θα αφαιρείται για την επιστροφή ανέρχεται σε 3 ευρώ αν η επιστροφή γίνεται στην Ελλάδα και 17 ευρώ αν γίνεται από την Κύπρο (τα ποσά αυτά ενδέχεται να τροποποιηθούν σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας courier που ισχύουν από καιρό σε καιρό). Αν ο πελάτης επιλέξει να χρησιμοποιήσει άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών θα πρέπει ο ίδιος να καταβάλει άμεσα το κόστος αποστολής της επιστροφής.
11.7. Κάθε επιστροφή θα γίνεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Estee Lauder Ελλάς, 4η Έξοδος Αττικής Οδού, Θέση Κύριλλος, 19300 Ασπρόπυργος, Ελλάδα.
11.8. Σε κάθε περίπτωση, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε/ πιστώσουμε πρόσθετες δαπάνες αποστολής, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει μέθοδο παράδοσης άλλη από την πλέον οικονομική μέθοδο που προσφέρεται από εμάς (και εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα μας).
11.9. Επιστροφές χρημάτων θα γίνονται μόνο μέσω του τρόπου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική παραγγελία. Για πληρωμές μέσω πιστωτικών / χρεωστικών καρτών, η επιστροφή χρημάτων γίνεται απευθείας στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή. Ειδικά για τις παραγγελίες που εξοφλούνται μέσω Αντικαταβολής ή IRIS Online Payments, ο πελάτης θα πρέπει να μας παράσχει έναν τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) προκειμένου να πιστώσουμε το αντίστοιχο ποσό.
11.10. Συνιστούμε ιδιαίτερα να αποστέλλετε το δέμα που περιέχει τα επιστρεφόμενα προϊόντα με καταγεγραμμένη υπηρεσία παράδοσης (που απαιτεί υπογραφή κατά την παραλαβή). Δεν είμαστε υπόλογοι για την επιστροφή προϊόντων που χάνονται κατά τη μεταφορά.
11.11. Ανεξάρτητα από τη μέθοδο επιστροφής των προϊόντων, οι πελάτες παρακαλούνται να διατηρήσουν το αποδεικτικό αποστολής (π.χ. απόδειξη του courier) προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι έχουν επιστρέψει τα προϊόντα στο απίθανο ενδεχόμενο που δεν παραλάβουμε τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα.
11.12. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν μόνο για αγορές που πραγματοποιούνται online. Τα προϊόντα που αγοράζονται σε κατάστημα υπόκεινται στην πολιτική επιστροφής του κάθε καταστήματος. Επιστροφές ή ανταλλαγές για αγορές που πραγματοποιούνται σε ένα κατάστημα MAC ή συνεργαζόμενο σημείο λιανικής πώλησης δεν δύνανται να επιστραφούν ή να ανταλλαγούν στη MAC Online. Επιστροφές για αγορές που πραγματοποιούνται online, δεν θα γίνονται δεκτές για επιστροφή ή ανταλλαγή σε ένα κατάστημα ή ταμείο της MAC.

12. Μη Συμμόρφωση – Ελαττωματικά Προϊόντα

12.1. Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιλογής ενός εκ των κάτωθι: (α) να ζητήσει, χωρίς να χρεωθεί, την επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογα έξοδα, (β) να ζητήσει μείωση τιμής, ή (γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης.
12.2. Σε περίπτωση ελλιπούς ή εσφαλμένης παράδοσης θα αναλάβουμε, με δική μας δαπάνη, να αποκαταστήσουμε το σφάλμα και να παράσχουμε στον πελάτη τη σωστή ποσότητα των προϊόντων που ο ίδιος επέλεξε.

13. Λοιποί Σημαντικοί Όροι

13.1. Μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τους παρόντες όρους σε άλλο οργανισμό. Θα σας ειδοποιούμε πάντα γραπτώς εάν συμβεί κάτι τέτοιο και θα διασφαλίζουμε ότι η μεταβίβαση δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.
13.2. Μπορείτε να μεταφέρετε τα δικαιώματά σας ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους σε άλλο πρόσωπο μόνο με τη δική μας έγγραφη σύμφωνη γνώμη.
13.3. Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και εμάς. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλει οποιονδήποτε από τους όρους της. Κανείς μας δεν θα πρέπει να πάρετε τη συμφωνία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, προκειμένου να τερματίσει τη σύμβαση ή να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς τους όρους.
13.4. Κάθε μία από τις παραγράφους των παρόντων όρων λειτουργεί ξεχωριστά. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι οποιαδήποτε από αυτές είναι παράνομη, οι υπόλοιπες παράγραφοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
13.5. Η προστασία που παρέχει η νομοθεσία σε σχέση με τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, καθώς και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, ισχύουν μόνο για τις συμβάσεις με φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

14.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθώς και η παρούσα Ιστοσελίδα διέπονται από το Ελληνικό και το Κοινοτικό Δίκαιο και πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό και το Κοινοτικό Δίκαιο. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να έχουν πρόσβαση σε αυτό το site από άλλη χώρα θα υποχρεούται να συμμορφωθεί με τους νόμους της χώρας αυτής.
14.2. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την ερμηνεία, την εγκυρότητα ή/και την εφαρμογή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, υπόκεινται στην υποχρεωτική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα.
14.3. Για την περίπτωση διατύπωσης παραπόνου για την διαδικτυακή αγορά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του CustomerService@gr.maccosmetics.com. Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ υπ’ αριθμ. 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, μπορείτε να παραπέμπετε διαφορές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Ομοίως μπορείτε να παραπέμπετε διαφορές σχετικά με την πώληση Προϊόντων στον ακόλουθο φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών:

Συνήγορος του Καταναλωτή
Sinigoros tou Katanaloti
Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
Ιστότοπος: http://www.synigoroskatanaloti.gr
Τηλέφωνο: 0030 2106460862
15. Επικοινωνία

15.1. Για οποιαδήποτε πληροφορία και υποστήριξη σχετικά με τα προϊόντα και τις μεθόδους αγορών μέσω της Ιστοσελίδας ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω e-mail στο CustomerService@gr.maccosmetics.com.